روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

روز جهانی کارگر و کار بر همه کارگران تلاشگر و کوشا در ایران عزیز و اسلامی و سراسر جهان تبریک و تهینت باد

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه