کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس کالا

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس کالا

متقاضیان شرکت کننده در این کارگاه مشخصات خودرا در قالب جدول مندرج در نامه یا توسط آن تشکل و یا مستقیماو از طریق شماره فاکس ۳۵۲۵۸۹۷۶-۰۴۱ جهت اقدامات آتی به این اداره کل ارسال نمایید .

 

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه