هماهنگی در خصوص برنامه ثابت بخش صنعت ومعدن استان در صدا سیما بصورت هفتگی

هماهنگی در خصوص برنامه ثابت بخش صنعت ومعدن استان در صدا سیما بصورت هفتگی

عکس جلسه (صداوسیما)

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه