هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان – کابل

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد