نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز واحد های تولیدی استان

نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز واحد های تولیدی استان

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد