فرم های (واحد نمونه صنعتی ومعدنی)روز صنعت و معدن

فرم های روز صنعت و معدن

دریافت فرم واحد نمونه صنعتی به همراه دستورالعمل

دریافت فرمهای معدن به همراه دستوالعمل

فرم انتخاب طرحهای نمونه صنعتی ومعدنی

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سمینار «تامین مالی از طریق بازار سرمایه» برگزار شد

▫️لزوم ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه برای تامین مالی سمینار «تامین مالی از طریق بازار …