فراخوان مشارکت در نمایشگاه تخصصی ایران در باکو-آذربایجان با مشارکت استان های شمالغرب

فراخوان مشارکت در نمایشگاه تخصصی ایران در باکو-آذربایجان با مشارکت استان های شمالغرب

اکسپوایران _ باکو۲۰۱۴

۲۶ الی ۲۹ ابان ۱۳۹۳ باکو _ آذربایجان

دریافت فرم مشارکت در نمایشگاه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغیه رویه اجرایی تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژهای تجدیدپذیر و پاک

دانلود فایل ابلاغیه