سایت پیمایش محیط کسب و کار استان های کشور

با عنایت به پیمایش محیط کسب و کار استان های کشور {بنگاهای تولیدی و خدماتی دارای حداقل ۵ نفر کارکن} لینک پرسشنامه برخط{http://q4b/porseshnameonline/form/g1} و دستورالعمل تکمیل آن که توسط پژوهشکده مطالعات جهاد دانشگاهای تهران و دبیرخانه هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تهیه گردیده است

در صورت داشتن هرگونه سوال یا وججد ابهمامی با شماره ذکر شده میتوانید تماس حاصل نمایید

شهرزاد محمد خانی ۰۹۱۴۹۱۲۴۰۲۸

لیلا حجازی ۰۹۱۴۹۱۲۴۳۰۱

نسیم میهن اصلانی ۰۹۱۴۱۰۲۶۴۹۴

زهرا جلیلی ۰۹۱۴۲۲۰۸۰۲۶

جواد متعارفی ۰۹۱۴۱۶۰۵۸۲۰

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه