دوره آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات که از اول سال ۱۳۹۵ در کشور قابل اجرا خواهد بود،برگزار شد

 دوره آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات که از اول سال ۱۳۹۵ در کشور قابل  اجرا خواهد بود،برگزار شد.

برگزاری یک دوره آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات که از اول سال ۱۳۹۵ در کشور قابل اجرا خواهد بود،توسط خانه صنعت،معدن وتجارت و اتاق بازرگانی استان در محل اتاق برگزار شد، در این دوره مدیر کل محترم امور مالیاتی استان و یکی از مدیران ارشد مالیاتی کشور به سخنرانی در مورد موضوع فوق پرداختند.

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد