جلسه هم اندیشی خانه صنعت معدن و تجارت و واحدهای صنعتی و معدنی با جناب آقای دکتر تعقلی مدیر عامل محترم صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

جلسه هم اندیشی خانه صنعت معدن و تجارت و واحدهای صنعتی و معدنی با جناب آقای دکتر تعقلی مدیر عامل محترم صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

جلسه هم اندیشی خانه صنعت معدن و تجارت و واحدهای صنعتی و معدنی با جناب آقای دکتر تعقلی مدیر عامل محترم صندوق سرمایگذاری صنایع کوچک  و جناب آقای مهندس نجاتی ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت در خصوص خدمات قابل ارائه صندوق و نحوه همکاری آن با واحدها محترم صنعتی و معدنی استان

photo_2016-06-07_06-59-02 photo_2016-06-07_06-58-57 photo_2016-06-07_06-59-05 photo_2016-06-07_06-59-11 photo_2016-06-07_06-59-14 photo_2016-06-07_06-59-18 photo_2016-06-07_06-59-22 photo_2016-06-07_06-59-25 photo_2016-06-07_06-59-28 photo_2016-06-07_06-59-34

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

مدیر کل اداره مخابرات با اعضای هئیت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت دیدار کردند.