اولین جلسه هم اندیشی و همیاری

اولین جلسه هم اندیشی و همیاری و استفاده از رهنمودهای ارزشمد واحدها در تاریخ ۹۴/۴/۱۴

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد