آگهی انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور (دوره هشتم)

آگهی انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

دریافت آگهی

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغیه رویه اجرایی تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژهای تجدیدپذیر و پاک

دانلود فایل ابلاغیه