جلسات

🔰 ابراز همدردی جمعی از هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با زلزله زدگان ترکیه

🔹جمعی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی طی دیدار با سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز، پیام همدردی خود با زلزله زدگان ترکیه را به وی ابراز داشتند. 🔹اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با حضور در کنسولگری با سرکنسول جمهوری ترکیه …

توضیحات بیشتر »

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز دوشنبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز دوشنبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به ریاست جناب آقای دکتر کلامی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضورنمایندگان …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ در محل سالن جلسات خانه صمت استان به ریاست جناب آقای امینی عضو هیت مدیره خانه صمت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز شنبه مورخ ۱۷ /۰۹/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات خانه صمت استان به ریاست جناب آقای حسنی عضو هیئت مدیره خانه صمت و با حضورنمایندگان استانداری، سازمان صمت،خانه …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز شنبه مورخ ۱۲ /۰۹/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات خانه صمت استان به ریاست سرکار خانم دکتر علیپور دبیر خانه صمت و با حضورنمایندگان استانداری، سازمان صمت،خانه صنعت …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز چهرشنبه مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات خانه صمت استان به ریاست جناب آقای نراقی عضو هیات مدیره خانه صمت و با حضورنمایندگان ، سازمان صمت،خانه صنعت …

توضیحات بیشتر »

انتخابات داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعتبار نامه های اعضا هیات مدیره خانه صمت جوانان استان اعطاء و اولین جلسه هیات مدیره تشکیل شد. انتخابات داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان آذربایجان شرقی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ در محل سالن جلسات خانه صمت استان …

توضیحات بیشتر »