نشریه

نشریه تخصصی خانه صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی

دعوت به نشریه ویژه روز صنعت و معدن ۱۴۰۳

دعوت به نشریه ویژه روز صنعت و معدن ۱۴۰۳ احتراما به استحضار می رساند، خانه صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در نظر دارد، بیست و پنجمین شماره نشریه سه زبانه خود را به تعداد ۲۰۰۰ جلد منتشر نموده و در آیین ویژه گرامیداشت روز صنعت و معدن در …

توضیحات بیشتر »