مصوبات

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ابلاغ شده است متن قانون : Scan_274094

توضیحات بیشتر »

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» ماده‌واحده- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت ‌هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و …

توضیحات بیشتر »

گزارش های اقتصادی جمهوری نامیبیا -الگوی تحول ساختاری نظام توزیع هندوستان

  دانلود فایل گزارش های اقتصادی جمهوری نامیبیا -الگوی تحول ساختاری نظام توزیع هندوستان

توضیحات بیشتر »