بخشنامه ها

تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف

  دانلود فایل نامه

توضیحات بیشتر »

درج پروژه ها و فعالیت های قابل افتتاح و کلنگ زنی هفته دولت سال ۱۴۰۳ در سامانه منتاک (پیگیری)

لزوم ثبت کلیه فعالیت ها و پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در هفته دولت سال جاری از طریق سامانه ی جامع مدیریت و نظارت بر توسعه ی استان های سراسر کشور (منتاک) به نشانی https://nezarat.moi.ir

توضیحات بیشتر »

مطالبات معوق انباشت شده و لیست های جاری شاغلین شرکت های ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز

با عنایت به صورتجلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص شرکت های ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز و عدم اجرای مصوبات توسط شرکت های مذکور، ضمن ارسال مکاتبات شمارگان ۸۵۷/۱۴۰۳/۷۹۲۷ و ۸۵۷/۱۴۰۳/۷۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و تاکید بر لزوم پرداخت …

توضیحات بیشتر »

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ابلاغ شده است متن قانون : Scan_274094

توضیحات بیشتر »

متقاضیان گاز با ظرفیت ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مبنی بر واگذاری اشتراک گاز به متقاضی که ظرفیت ایستگاه آن ها ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترکعب می باشد و نظر به اهمیت موضوع بهینه سازی و به منظور رفع موانع موجود در فرآیند اشتراک پذیری متقاضیان به همراه مدارک مستندات لازم جهت بهره برداری و …

توضیحات بیشتر »

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» ماده‌واحده- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت ‌هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و …

توضیحات بیشتر »