واحدها جهت ثبت مصارف پروانه های صادراتی خود در ساکانه جامع تجارت اقدام نمایند.

واحدها جهت ثبت مصارف پروانه های صادراتی خود در ساکانه جامع تجارت اقدام نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۴۱۳۵۲۶۰۲۰۰ داخلی ۱۰۹ سرکار خانم جوانشیری تماس حاصل فرماید.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …