?سهل آبادی رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران : ?سربازان جبهه تولید همانند سربازان جبهه های جنگ با کمترین امکانات مشغول خدمت هستند .

?سهل آبادی رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران :

?سربازان جبهه تولید همانند سربازان جبهه های جنگ با کمترین امکانات مشغول خدمت هستند .
جناب آقای وزیر در صورت امکان ترتیبی اتخاذ بفرمایید تا واحدهای برگزیده صنعتی و تولیدی در سال یک مرتبه بدون واسطه امکان دیدار با جنابعالی را داشته باشند تا بتوانند دغدغه های خود را مطرح کنند .

?ایجاد درامد مالیاتی با فشار به تولید کننده شناسنامه دار صحیح نیست .نقش اقشار مختلف در تولید ناخالص ملی باید سنجیده شود و بر مبنای آن مطالبه مالیات گردد.
انشالله روند کوچک سازی دولت انجام پذیرد .
?تامین اجتماعی در مقابل هزینه ایی که دریافت میکند خدمات مناسب ارایه نمیکند .
این صحیح نیست تامین اجتماعی به جهت دین کارفرما از ارایه خدمات به کارگر خودداری کند .

⏪ مراسم هفدهمین جشنواره تولید ملی -افتخار ملی

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒