?نتیجه جلسه مجمع عمومی عادی انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان?

?نتیجه جلسه مجمع عمومی عادی انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان?
١-محمد حسین باقری ⬅️رئیس هیت مدیره
٢-محمد علی سلطانی ⬅️نائب رئیس هیئت مدیره
٣-مهدی امینی⬅️خزانه دار
۴-میر ابوالفضل حسنی⬅️عضو هیئت مدیره
۵-میر یاسین شریعت دوست⬅️عضو هیئت مدیره
۶-جواد علیزاد هوشیار⬅️عضو هیئت مدیره
٧-امیر نراقی⬅️عضو هیئت مدیره

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مطرح کرد درخواست جلسه‌ فوری با وزیر صمت جهت حل چالش‌های قطعه‌سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر …