تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

کارگروه تسهیل

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغ الزام درج ثبت برنامه تولید ۱۴۰۳ امار و اطلاعات خرید مواد اولیه تولید و فروش در سامانه جامع تجارت

دانلود فایل