پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

دریافت اطلاعات

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد