پرسشنامه انتخاب پیشکسوت نمونه و طرح نمونه سال ۱۳۹۵

 

پرسشنامه انتخاب پیشکسوت نمونه و طرح نمونه سال ۱۳۹۵

 

دریافت فرم پیشکسوت نمونه

 

– دریافت فرم طرح نمونه

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

واگذاری امور مرتبط با اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی به کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه