همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مقارن با بیستمین سالگرد تاسیس اولین خانه صنعت ، معدن و تجارت کشور در شهر تبریز ، شهر اولین ها

همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مقارن با بیستمین سالگرد تاسیس اولین خانه صنعت ، معدن و تجارت کشور در شهر تبریز ، شهر اولین ها
وعده ی دیدار ما با جامعه صنعت ، معدن و تجارت روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸ سالت ۱۷ در سالن همایش های بین المللی تبریز – خاوران

www.tabrizhim.com
http://t.me/tabrizhim

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد