نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز واحد های تولیدی استان

نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز واحد های تولیدی استان

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه