نمایشگاه بین المللی صنعت فلز ومتالوژی شانگهای۲۰۱۵

نمایشگاه بین المللی صنعت فلز ومتالوژی شانگهای۲۰۱۵

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد