نمایشگاه بین المللی صنعتی روسیه {اینوپروم ۲۰۱۶}

نمایشگاه بین المللی صنعتی روسیه {اینوپروم ۲۰۱۶}

نمایشگاه بین المللی صنعتی روسیه {اینوپروم ۲۰۱۶} که درتاریخ ۲۱ تا۲۴ تیر ماه برگزار می شود لازم به ذکر است نمایشگاه موصوف در سال۱۰۱۵ با مشارکت ۶۰۰ شرکت از۹۵ کشور جهان در بخش های اتوماسیون صنعتتی،ماشین سازی،فناوری شهرها، تولید قطعات ماشین سازی، فناوریهای انرژی و فناوریها و تجهیزات برای پردازش مواد برگزار شد که براساس نظر سنجی های انجام شده بعنوان یکی از مهمترین نمایشگاه های صنعتی روسیه  شناخته شده است همچنین مقام عالی وزارت نیز در صورت امکان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه شرکت خواهند نمود

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در نمایشگاه درخواست خود را به این سازمان ارسال نموده یا بطور مستقیم به ادرس www.inniprom.com lمراجعه نمایند

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒