نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه شهر مسکو

 

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه شهر مسکو

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه شهر مسکو از تاریخ ۲۲ لغایت۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ با توجه به فرصتها در فضای پسا تحریم در بخش صنایع معدنی که قابلیت صادراتی در رشته فعالیت های مصالح ساختمانی، سرویسهای بهداشتی،کاشی و سرامیک سنگهای ساختمانی و تزیینی شیشه و بتن و سیمان

جهت اخذ هرگونه اطلاعات با شماره تلفن های۴۴۲۷۶۷۴۴-۴۴۲۷۷۵۹۳ با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایند

فایل فرم

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

پاویون جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق

  دانلود فایل نامه