مطالبات معوق انباشت شده و لیست های جاری شاغلین شرکت های ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز

با عنایت به صورتجلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص شرکت های ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز و عدم اجرای مصوبات توسط شرکت های مذکور، ضمن ارسال مکاتبات شمارگان ۸۵۷/۱۴۰۳/۷۹۲۷ و ۸۵۷/۱۴۰۳/۷۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و تاکید بر لزوم پرداخت آنلاین و به موقع لیست های حق بیمه جهت بهره مندی بیمه شدگان محترم از مزایای درمانی و بیمه ای سازمان به دلیل راه اندازی سیستم لبست هوشمند از بهمن ماه سال ۱۴۰۲، مستدعی است ضمن ابلاغ مراتب حساسیت امر و مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از عدم پرداخت به موقع لیست های جاری به مجموعه های مذکور، تعهمیدات مقتضی در خصوص ضرورت تعامل و حمل و فصل ملاحضات فی مابین و همچنین اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معمول و از نتجیه این اداره کل را مطلع نمایند.

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف

  دانلود فایل نامه