متن ماد۳۸ و ۳۹ قانون مقررات واردات وصادرات در خصوص امکان واردات قطعی کالا بدون انتقال ارز و ترخیص

 

متن ماد۳۸ و ۳۹ قانون مقررات واردات وصادرات در خصوص امکان واردات قطعی کالا  بدون انتقال ارز و ترخیص

متن ماد۳۸ و ۳۹ قانون مقررات واردات وصادرات در خصوص امکان واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز و ترخیص آن ها طبق مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه ای ائین نامه و برابر بندهای نه گانه ماده ۳۸ و همچنین وورود کالا از طریق سیستم پستی مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند مطابق ماده ۳۸ و تبصره آن

دانلود متن قانون مقررات واردات و صادرات

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی در حالی در آخرین روز بهمن ماه …