متقاضیان گاز با ظرفیت ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مبنی بر واگذاری اشتراک گاز به متقاضی که ظرفیت ایستگاه آن ها ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترکعب می باشد

و نظر به اهمیت موضوع بهینه سازی و به منظور رفع موانع موجود در فرآیند اشتراک پذیری متقاضیان به همراه مدارک مستندات لازم جهت

بهره برداری و اطلاع رسانی به واحد صنعتی به حضور ارسال میگردد.

 

لینک دانلود 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …