قوانین نامناسب عامل خروج سرمایه

سهراب شرفی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس

 

خانه صمت با برگزاری همایش‌ها و به نمایش گذاشتن توانایی کل استان و زمینه سرمایه‌گذاری کشور در جهت تشویق به سرمایه‌گذاری ایفای نقش می‌نمایند.

آنچه در گردهمایی سالانه یا فصلی به وقوع می‌پیوندد، اطلاع یافتن از زمینه سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی ایجاد رونق اقتصادی مؤثر است.

متأسفانه با توجه به نگاه و نگرش اقتصاد دولتی و تحکمی و وجود تفکر اینکه سرمایه داخلی و خارجی سرمایه سرگردان است، زمینه ذهنی را از بخش خصوصی با روش و عملکرد دولتمردان سلب نموده است. بنابراین رزومه ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و پرهیز دادن دولتمردان از صدور بخشنامه‌هایی خلق‌الساعه و بی‌خاصیت که عامل سرگردانی و سرمایه است، خواهد بود.

در حال حاضر آنچه باعث خروج سرمایه و به کار گرفته نشدن سرمایه‌ها می باشد، عامل اصلی آن وجود قوانین است که توسط قوه مقننه با توجه به عدم دانش اقتصادی تدوین و تصویب می‌شود؛ و در حقیقت منشأ دلسردی‌ها در سرمایه‌گذاری مطلوب سرچشمه واقعی که همان قوانین دست و پاگیر است. متأسفانه نه جامعه نه دولت، کمتر از قوه مقننه مطالبه گری می‌کنند، در صورتی که عامل اصلی رکود و عدم انگیزه به سرمایه‌گذاری وجود قوانین ناکارآمد و مانع ساز است که در این راستا باید با جدیت در جهت حضور فعالین اقتصادی در مجلس به‌عنوان نمایندگان بخش اقتصادی که لازمه کار است حضور یابند چراکه حضور فعالین اقتصادی موفق به‌عنوان نماینده با توجه به دانش و تجربه آن‌ها می‌تواند نقش مؤثر و مفید در تدوین قوانین ایفا کنند و هم‌چنین دولتمردان را متقاعد نمایند که مسیر رفته در سال‌های گذشته اشتباه بوده است و همین راه اشتباه اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است. متأسفانه مسئولان اقتصادی چه در قوه مقننه و چه اجرائیه هم راه را اشتباه رفته‌اند و هم اشتباه راه‌رفته‌اند که باید با جدیت در پی اطلاع آن برآیند.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔻 یازدهمین جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان

    🔻 یازدهمین جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با حضور …