قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دریافت تصویر تصویب نامه مجلس شورای اسلامی

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …