فرم های (واحد نمونه صنعتی ومعدنی)روز صنعت و معدن

فرم های روز صنعت و معدن

دریافت فرم واحد نمونه صنعتی به همراه دستورالعمل

دریافت فرمهای معدن به همراه دستوالعمل

فرم انتخاب طرحهای نمونه صنعتی ومعدنی

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹دیدار اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان

▫️اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدت و تجارت استان آذربایجان شرقی در جلسه ای که …