فرم درس آموزی از حوادث دفتر بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و انرژی وزارت صنعت،معدن و تجارت

فرم درس آموزی از حوادث دفتر بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و انرژی وزارت صنعت،معدن و تجارت

به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در در هرکدام از حوزه های بهداشتی،ایمنی،محیط زیست و انرژی در سطح واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای صنفی و خدماتی تحت پوشش تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوط تحت عنوان درآموزی از حادثه تهیه شده

دانلود فرم

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری دوره های مختلف مقطع دار(مورد تایید وزارت علوم) مهارتی و کوتاه مدت در گروه های آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و صنعت

دانلود فایل