فراخوان ثبت نام در فروش در سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

فراخوان ثبت نام در فروش در سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

دریافت فراخوان و فرم ثبت نام

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد