فرآیند ثبت نام از کارگران ،گروههای کار و واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی نمونه در بخش صنعت،کشاورزی و خدمات

فرآیند ثبت نام از کارگران ،گروههای کار و واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی نمونه در بخش صنعت،کشاورزی و خدمات

فرآیند ثبت نام از کارگران ،گروههای کار و واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی نمونه در بخش صنعت،کشاورزی و خدمات از تاریخ۹۵/۰۷/۱۰ تا ۹۵/۰۸/۱۰ بطور همزمان در سراسر کشور آغاز خواهد شد لذا دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان جهت ثبت نام به آدرس سایت http://emtenan.mcls.qov.ir مراجعه و اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایند با عنایت به اینکه د ر این دوره از جشنواره امکان پذیرش پرونده بصورت فیزیکی وجود ندارد لذا شایسته است مستندات هر ادعای مطرح شده را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایند در غیر این صورت  اگر مدارک کامل نباشد ثبت نام کننده حذف و به مرحله داوری نخواهد رسیده در ارزیابی سال جاری مواردی اعم از ارسال فیلم دو دقیقه ای از طرح و توضیحات فرد شرکت کننده در محیط اجرای طرح و تکمیل و ارسال فرم مخصوص به نظرات تجمیعی داوران د ر خصوص طرحهای را یافته به مرحله داوری اضافه شده است

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغیه رویه اجرایی تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژهای تجدیدپذیر و پاک

دانلود فایل ابلاغیه