فایل دوره آموزشی HSEE خانه صنعت معدن و تجارت

فایل دوره آموزشی HSEE خانه صنعت معدن و تجارت

دانلود فایل اموزشی

فایل۱

فایل۲

فایل۳

فایل۴

فایل۵

فایل۶

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغیه رویه اجرایی تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژهای تجدیدپذیر و پاک

دانلود فایل ابلاغیه