فایل تصویب نامه و مصوبه نامه شماره ۲۵۳

دانلوhttp://158790625813715600د فایل ۱

داhttp://158790545497223900نلود فایل ۲

http://158790559411665700دانلود فایل ۳

دانلودhttp://158790625813715600 فایل ۴

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مطرح کرد درخواست جلسه‌ فوری با وزیر صمت جهت حل چالش‌های قطعه‌سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر …