فایل تصویب نامه و مصوبه نامه شماره ۲۵۳

دانلوhttp://158790625813715600د فایل ۱

داhttp://158790545497223900نلود فایل ۲

http://158790559411665700دانلود فایل ۳

دانلودhttp://158790625813715600 فایل ۴

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹دیدار اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان

▫️اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدت و تجارت استان آذربایجان شرقی در جلسه ای که …