ضوابط استفاده از عبارات بین المللى، ملى، کشورى و استانى ابلاغ شد

ضوابط استفاده از عبارات بین المللى، ملى، کشورى و استانى ابلاغ شد

ضوابط استفاده از عبارات بین المللى، ملى، کشورى و استانى ابلاغ شد

بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات بخش غیر دولتی که اقدام به برگزاری هر گونه همایش در سطوح بین المللی،ملی،کشوری واستانی می کنند موظفند برای استفاده از عبارت «بین المللی»،«ملی»،«کشوری» برای هر گونه همایش در سطح کشور، مجوز لازم را از کارگروه ساماندهی همایش ها و برای استفاده از عبارت «استانی» مجوز لازم را از شورای برنامه ریزی و توسعه استان اخذ کنند

دانلود بخشنامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغ مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

  دانلود فایل