صورت جلسه شصت وچهارمین کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار

صورت جلسه شصت وچهارمین کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار

دریافت تصویر صورت جلسه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

ابلاغیه رویه اجرایی تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژهای تجدیدپذیر و پاک

دانلود فایل ابلاغیه