سومین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته تبریز ربع رشیدی

سومین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته تبریز  ربع رشیدی

دریافت فرآخوان

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی در حالی در آخرین روز بهمن ماه …