سومین نشست بهره وری و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

سومین نشست بهره وری و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

دریافت نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی در حالی در آخرین روز بهمن ماه …