سومین نشست بهره وری و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

سومین نشست بهره وری و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

دریافت نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

همایش ملی برند و نخستین جایزه ویژند کشور

همایش ملی برند و نخستین جایزه ویژند کشور به استحضار میرساند با عنایت به فرمایشات …