راه اندازی سرویس کانتینری از ایران به شرق آفریقا

پیرو جلسه برگزار شده با مدیران شرکت کشتیرانی حفیظ دریا در خصوص موضوع ذکر شده به استحضار میرساند برنامه ریزی لازم جهت اعزام اولین کشتی صورت پذیرفته است.

دریافت تصویرنامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒