راه اندازی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان

 

راه اندازی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان

درخصوص راه اندازی خط کشتیرانی ایران و عمان ، در پی انعقاد قرارداد سه جانبه اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی ایران و عمان ،شورای مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت سلطنت عمان و شرکت خدمات بندری و دریایی خدری جهان دریا خط کشتیرانی بین بندر شهید رجایی و بندر صحار عمان در تاریخ ۲۴اردیبهشت ماه سال جاری راه انددازی گردید.

دریافت برنامه حرکت شش ماهه کشتی کانتینر

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه