(دوشنبه های تولید) با حضور مدیرکل تامین اجتماعی در استان

رئیس کمیسیون، بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز از برگزاری (دوشنبه های تولید) با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت، مهدی امینی با بیان این مطلب گفت: در قالب این برنامه، مدیرکل تامین اجتماعی استان با همراهی کمیسیون بانک، مالیات،کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، هر هفته از یک واحد تولیدی بازدید کرده و از نزدیک در جریان چالش ها و دغدغه های تولید کنندگان قرارخواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه کمیسیون به منظور بررسی دقیق تر موارد در قالب جلسات کمیته همیار تامین اجتماعی، برگزاری جلسات عمومی و مشترک با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل تامین اجتماعی و نمایندگان اتاق در هیت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی و برگذاری جلسات مشترک با رئیس درآمد و رئیس دفاتر اداره کل تامین اجتماعی استان برای آشنایی بیشتر با روند مشکلات کارآفرمایان را از جمله اقدامات موثر در راستای هم افزایی بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد.

امینی با اشاره به اهمیت آشنایی بیشتر کارفرمایان با قوانین تامین اجتماعی گفت : با همکاری آقای سمساری؛ مشاور تامین اجتماعی این کمیسیون، مقرر شده است وی دو روز در هفته در اتاق تبریز حضور یافته و به سوالات و ابهامات کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی پاسخ دهد. وی همچنین از برگزاری جلسات منظم ماهانه توسط نمایندگان اتاق در تامین اجتماعی به منظور بررسی مشکلات این حوزه و سپس طرح و پیگیری در کمیسیون خبر داد.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …