دیدگاه ۱۰۲۵ با موضوع تجارب موفق جهانی در سیاست گذاری توسعه خودروهای برقی ضرورت تدوین نقشه را ملی واصله از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت

دانبود فایل 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مطرح کرد درخواست جلسه‌ فوری با وزیر صمت جهت حل چالش‌های قطعه‌سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر …