دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران{دانشگاه خوارزمی}

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران{دانشگاه خوارزمی}

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران{دانشگاه خوارزمی} به عنوان معتبرترین گردههمایی متخصصان حوزه مهندسی صنایع کشور برای ارائه اخرین دستاوردهای علمی و کاربردی توسط صاحب نظران و استادان برجسته داخلی و خارجی با حضور حدود هزار نفر از مدیران کارشناسان و دانشجویان برتر بهمن ماه سال جاری توسط دانشگاه خوارزمی برگزار خوهد شد

دریافت متن کامل گزارش کمیته علمی کنفرانس

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

سمینار توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در شهرک های صنعتی و صنایع

سمیناری در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ با حضور استان …