دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران{دانشگاه خوارزمی}

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران{دانشگاه خوارزمی}

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران{دانشگاه خوارزمی} به عنوان معتبرترین گردههمایی متخصصان حوزه مهندسی صنایع کشور برای ارائه اخرین دستاوردهای علمی و کاربردی توسط صاحب نظران و استادان برجسته داخلی و خارجی با حضور حدود هزار نفر از مدیران کارشناسان و دانشجویان برتر بهمن ماه سال جاری توسط دانشگاه خوارزمی برگزار خوهد شد

دریافت متن کامل گزارش کمیته علمی کنفرانس

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

دوره آموزشی ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل

دانلود فایل