دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته با مجموع ۱۰۴ مشارکت کننده شامل ۸۵ شرکت داخلی و ۱۹ شرکت خارجی در تاریخ ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه راس ساعت ۱۶:۰۰

زمان بازدید: ساعات ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه