مصوب سال ۱۳۹۵ هیت .زیران و بند ۱۶ آیین نامه اجرایی در ج شناسه های کالا

مصوب سال ۱۳۹۵ هیت .زیران و بند ۱۶ آیین نامه اجرایی در ج شناسه های کالاو رهگیری کالا در خصوص ثبت کد پستی و مشخصات واحدهای صنعتی و صنفنی و کالاهای مشمول صاحبان کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز ذخیره سازی کالا  به نشانی اینترنتی www.nwms,ir اقدام و ثبت رسید و حواله برای واحدها الزامی می باشد لذا مقتضی است برابر مقررات اعلام موجودی واحد ضروری و از طریق رسید و حواله توسط کارشناسان مربوطه معصول گردد.

 

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …