دانلود بخشنامه و دستورلعمل نامه شماره۲۰۱

 

فایل ۱

فایل ۲

فایل ۳

فایل ۴

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …